Acest serviciu presupune: preluarea documentelor de arhiva de la sediul beneficiarului pe baza de procese-verbale de predare-primire; manipularea documentelor, inclusiv transportul la depozitul final de arhiva; desprafuirea documentelor, dezinsectia acestora; identificarea documentelor dupa nomenclatorul documentelor de arhiva in cazul in care acesta exista; ordonarea documentelor pe termenele de pastrare prevazute de legislatia in vigoare si eliminarea din arhiva a documentelor care, implinind termenul de pastrare, nu mai prezinta importanta pentru beneficiar; predarea documentelor ordonate catre echipa noastra de legatori; nomenclatorul documentelor de arhiva este principalul instrument de lucru in arhiva unei societati constand intr-un tabel sistematic in care sunt structurate, concepute pe probleme si termene de pastrare toate documentele de arhiva (dosare, registre, condici, cartoteci, etc.).